Läslustan 2023-2024

Vår bokcirkel Läslustan har startat igen och i bokhandeln hittar du broschyr med förteckning över alla titlar, men du kan också se vilka böcker som ingår i årets Läslustan HÄR